Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

 Tarih: 18-11-2020 09:09:45
Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkerenin görüşmelerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin, büyük Ermenistan hayallerinin çöpe atılmasını sağladığını belirtti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki antlaşmanın Karabağ sorununu nihai bir çözüme ulaştırmadığını savunan Andican, "Benim inancıma göre asıl Karabağ sorununun halledileceği dönem şu anda başlıyor ama diplomasi masasında ama uluslararası siyaset boyutunda. Azerbaycan, Türkiye ve Türk dünyası için çok büyük bir anlam taşıyan bu zaferi hamasi nutuklarla kutlamak yerine gerçekçi bir bakış açısıyla tespitler yapmanın ve geleceğe yönelik projeksiyonları bugünden itibaren yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. 

Türkiye'nin kuracağı gözlem noktalarına gönderilecek İHA'ların, Türk subayları tarafından kontrol edilmesi ve verilerin yine Türk askerleri ve subayları tarafından analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Andican, bu durumda gözlem noktalarının bir fonksiyonu olabileceğini söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Azerbaycan'ın şerefli ve tarihi bir zafer kazandığını, bu zaferin Türklüğün şahlanışı olduğunu belirtti.

Özdemir, Dağlık Karabağ meselesinin, sorunun çıktığı ilk günden itibaren önem verilen alanlardan biri olarak görüldüğünü kaydetti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki antlaşmaya göre bölgede ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulacağını anlatan Özdemir, bu merkezde Azerbaycan'ın talebi üzerine Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almalarının kararlaştırıldığını ifade etti.

Azerbaycan'ın belirleyeceği yerlerde Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile lüzumu görülen sivil personelin görev yapmasının amaçlandığını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın talebi üzerine bölgeye gidecek olan Mehmetçik, Azerbaycan'a sunduğumuz taahhütlerimizi yerine getirirken bir ananın iki oğlu, bir amacın iki kulu olarak kader birlikteliğimizi pekiştirecektir. Ayrıca, Kafkasya'nın huzur, güvenlik, barış ve istikrarının tesisinde sorumluluk üstlenecektir. Açıkça söylemek gerekir ki aynı bölgede, Azerbaycan'ın yanında omuz omuza durmamız ortak gelecek inşamızın ve ülkemizin menfaatlerini korumanın da bir gerekliliğidir. Biz, dün de Azerbaycan'da yaşayan soydaşlarımızla beraberdik, bugün de beraberiz ve yarın da Allah'ın izniyle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra savaş boyunca Ermenistan'ın bölgeye Suriye'den PKK/PYD bünyesindeki çok sayıda teröristi getirdiği malumdur. Kafkasya'da milli güvenliğimize doğrudan tehdit oluşturan bu teröristlerin varlığına asla göz yumamayız. Bu kapsamda, Mehmetçik, milli bekamız için Karabağ'da önemli ve mutlak gerekli bir görevi ifa edecektir."

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğlulları Oruç, Ermenistan-Azerbaycan savaşında hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların çok büyük bir travma yaşadığını, savaşın bedelini iki kardeş halkın ödediğini söyledi. 

Oruç, "HDP olarak hangi gerekçeyle olursa olsun halkların birbirine kırdırtılmasına, bölgesel çatışmaların derinleştirilmesine, komşu halklarımızın birbiriyle çatışmasına dün 'Evet' demediğimiz gibi bugün de 'Evet' demiyoruz. HDP bu Meclis'te faaliyet yürüttüğü günden bugüne kadar da hiçbir askeri tezkereye evet demedi, hepsine ret verdik. Biz dış siyasette diyalog, barış ve siyasi yöntemlerle çözüm konusundaki ısrarın ikinci plana atılmaması konusundaki kararlılığımızı hep ifade ettik." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Türk askeri neredeyse orada huzur vardır, orada barış vardır, orada kardeşlik vardır." dedi.

Tezkere üzerinde CHP Grubu adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, CHP'nin, dost ve kardeş Azerbaycan'ın tasada ve kıvançta her zaman yanında durduğunu söyledi.

"Her zaman Azerbaycan'ın sevincini sevincimiz bilir, acısını yüreğimizde hissederiz" diyen Çeviköz, 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülke olarak çok yönlü dayanışma sergilenmesi ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilerin ilerletilmesini her zaman kuvvetle desteklediklerini ifade etti.

Çeviköz, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarının kurtarılarak yeniden ana vatana katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Umalım ki bu ateşkes, zamanla bir barış anlaşmasına dönüşsün, Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar sağlansın, bölge halkları huzura kavuşsun ve bir daha kan dökülmesin. Ondan sonra bir imar faaliyeti başlayacaktır. İster demir yolu olsun ister kara yolu olsun, Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlayacak olan ulaşım koridoru Ermenistan toprakları üzerinden geçecektir. Buradaki inşa faaliyetlerinde Türkiye'nin de katkıda bulunması kuşkusuz bölge barışına büyük bir katkı ve kazanım sağlar ama şunu unutmamak gerekiyor: Bütün bunların yapılabilmesi için Azerbaycan-Ermenistan barışının sağlanması kadar Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin de o barışla uyumlu şekilde normalleşmesi gerekiyor. Buna, 'Bugünün konusu değil' diye bakmamak, tarih önünde bu yükümlülüğü ve görevi şimdiden dile getirmek ulusal bir sorumluluktur."

Tezkerenin, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması taahhütleri kapsamında da değerlendirilerek ileride Kafkasya'da ortaya çıkabilecek Ermenistan ve Azerbaycan'ın taraf olduğu kapsamlı bir çatışmada TBMM'nin devre dışı bırakılmasına neden olabilecek bir zemin hazırladığını savunan Çeviköz, 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan anlaşmanın birinci ve ikinci maddelerinin, Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi kapsamında, taraflardan birinin saldırıya uğradığında karşılıklı yardımı öngördüğünü belirtti.

Çeviköz, "Söz konusu ikili anlaşmaya dayandırılan paragrafın hemen ardından tezkerede hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi için yetki isteniyor. Başlangıçta, ortak merkezde ve onun icra edeceği faaliyetlerde görev yapması için TSK personelinin gönderilmesi vurgulanırken son paragrafta kullanılan ifadeler, TSK'nın muharip görevler de dahil bu bölgedeki bir savaşın tarafı olarak kullanılması yetkilerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir tezkerenin hudut ve şümulünün TBMM tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade eden Çeviköz, "Bu tezkereyle verilen yetkinin Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 10 Kasım tarihinde varılan mutabakatın öngördüğü keşif, gözetleme, elektronik destek, istihbarat ve istihbarata karşı koyma yetenekleriyle teçhiz edilmiş personele yönelik olması gerekir. Biz, bu tezkereye bugün olumlu oy verirken bu anlayışla oy kullanıyoruz yani ortak merkezde görev yapacak olan personele yönelik olarak oyumuzu kullanıyoruz." dedi.

"Türkiye Azerbaycan'dır; Azerbaycan Türkiye'dir"

AK Parti Sivas Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın kabul edeceği çözüme razı olduğunu, her şartta desteğin devam edeceğini söyledi.

"Türkiye bu anlaşmanın neresinde?" diye sorulduğunu aktaran Yılmaz, "Azerbaycan neresindeyse Türkiye de oradadır. Zira, Türkiye Azerbaycan'dır; Azerbaycan Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Otuz yıldır süregiden, bir kuşağın yaşadığı travmaları yansıtan, adeta kemikleşmeye başlamış çözümsüzlük ortamı dikkate alındığında bu defa ulaşılan mutabakatın, ihtilafın kalıcı çözüm için önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Azerbaycan halkı memnun mu? Memnun. Azerbaycan ordusu zafer kazandı mı? Kazandı. Bizim bundan başka dileğimiz olmaz." diye konuştu. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anlaşmayla Azerbaycan'ın işgale uğrayan topraklarının beşte birine tekabül eden arazinin çok büyük bir bölümü Azerbaycan'a iade edilmekte, yerlerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Azerbaycanlı kardeşimize evlerine dönüş yolu açılmaktadır. Bu mutabakatın en az imzalanması kadar önemli bir diğer boyutu da ateşkesin gözlemlenmesi ve denetlenmesidir. Bu amaçla bir Türk-Rus ortak merkezi kurulması için 11 Kasım'da Rusya'yla bir mutabakat anlaşması imzalanmıştır. Mutabakat zaptına göre, Türk askeri ve sivil personeli Rus muhataplarıyla birlikte ateşkesi müştereken denetleyecektir. Türkiye'nin bu görevi üstlenmesi, dostumuz ve kardeşimiz Azerbaycan'ın bizden önemli bir beklentisidir, bölgede kalıcı barışın kurulması çabalarına önemli bir katkı sağlayacaktır. Türk askerinin sahip olduğu deneyimle ateşkes rejimine uyulduğunu denetlemek için sahadaki mevcudiyeti, Azerbaycan ve tüm diğer taraflar için bir güven unsuru olacaktır."

Yılmaz, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın isteği üzerine, sahada ve masada Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Türk askeri neredeyse orada huzur vardır, orada barış vardır, orada kardeşlik vardır." dedi.

Elde edilen tarihi zaferin korunması için Türk askerinin Azerbaycan'da ve Karabağ'da varlık göstermesinin elzem olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bölgeye asker gönderilmesi tezkeresinin özeti de budur. Bugün de Karabağ'da, Azerbaycan'da ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölge barışı ve istikrarının sağlanması ve ortak merkezde görev almasına onay verilmesi tarihi ve stratejik bir zorunluluktur." diye konuştu.

Milletvekilleri, tezkere görüşmelerine yoğun katılım gösterdi. 

Tezkerenin kabul edilmesinin ardından, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

  Editör: Adnan Korkmaz   Kaynak: Haber Merkezi
  YORUMLAR Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER DÜNYA Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
 • Tüm Anketler
  Web sitemize Beğendinizmi?
  ŞANS OYUNLARI
  PUAN DURUMU
  Takım O G M B A Y P AV
  1 Alanyaspor 9 7 0 2 19 3 23 +16
  2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 20 +9
  3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 +7
  4 Beşiktaş 9 5 3 1 17 17 16 0
  5 Kasımpaşa 10 4 3 3 13 10 15 +3
  6 Gaziantep FK 10 3 1 6 15 13 15 +2
  7 Fatih Karagümrük 10 3 2 5 17 11 14 +6
  8 Göztepe 9 3 1 5 15 9 14 +6
  9 Başakşehir FK 10 4 4 2 16 15 14 +1
  10 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 12 +3
  11 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2
  12 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 12 -2
  13 Hatayspor 7 3 1 3 7 9 12 -2
  14 Trabzonspor 10 3 4 3 12 15 12 -3
  15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5
  16 Sivasspor 9 2 4 3 8 11 9 -3
  17 BB Erzurumspor 9 2 4 3 11 15 9 -4
  18 Kayserispor 9 2 5 2 5 11 8 -6
  19 Denizlispor 9 1 5 3 8 16 6 -8
  20 Gençlerbirliği 9 1 6 2 6 16 5 -10
  21 MKE Ankaragücü 8 0 6 2 7 15 2 -8
  Takım O G M B A Y P AV
  1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 +6
  2 Ankara Keçiörengücü 11 6 2 3 18 9 21 +9
  3 Samsunspor 11 5 1 5 15 9 20 +6
  4 Adana Demirspor 10 5 2 3 19 9 18 +10
  5 İstanbulspor 10 5 2 3 17 9 18 +8
  6 Tuzlaspor 10 5 2 3 17 16 18 +1
  7 Altay 9 5 3 1 16 9 16 +7
  8 Giresunspor 10 4 2 4 13 12 16 +1
  9 Bursaspor 11 4 5 2 19 19 14 0
  10 Balıkesirspor 11 4 5 2 12 15 14 -3
  11 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5
  12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 +3
  13 Menemenspor 10 3 4 3 11 14 12 -3
  14 Bandırmaspor 11 3 6 2 13 14 11 -1
  15 Ümraniyespor 11 2 5 4 11 19 10 -8
  16 Ankaraspor 11 2 7 2 7 17 8 -10
  17 Boluspor 10 1 5 4 10 14 7 -4
  18 Eskişehirspor 11 0 7 4 5 22 1 -17
  Takım O G M B A Y P AV
  1 Eyüpspor 12 9 2 1 29 10 28 +19
  2 Turgutluspor 12 9 3 0 15 13 27 +2
  3 Van Spor 12 7 2 3 18 11 24 +7
  4 Sakaryaspor 12 6 2 4 18 13 22 +5
  5 Serik Belediyespor 12 5 2 5 17 11 20 +6
  6 Etimesgut Belediyespor 12 5 3 4 14 8 19 +6
  7 Karacabey Belediyespor 12 5 4 3 17 12 18 +5
  8 Kırşehir Belediyespor 11 5 3 3 12 8 18 +4
  9 Kırklarelispor 11 4 2 5 10 4 17 +6
  10 Tarsus İdman Yurdu 11 4 4 3 19 16 15 +3
  11 1922 Konyaspor 12 4 6 2 16 12 14 +4
  12 Sivas Belediyespor 11 3 3 5 17 15 14 +2
  13 Pazarspor 9 4 4 1 15 17 13 -2
  14 Bodrumspor 12 3 6 3 19 20 12 -1
  15 Kastamonuspor 12 3 6 3 12 20 12 -8
  16 Mamak FK 11 3 6 2 8 18 11 -10
  17 Pendikspor 11 3 7 1 14 17 10 -3
  18 Elazığspor 12 4 7 1 14 21 10 -7
  19 Bayburt Özel İdare Spor 9 3 6 0 8 13 9 -5
  20 Kardemir Karabükspor 12 0 11 1 3 36 2 -33
  Takım O G M B A Y P AV
  1 Diyarbekirspor 11 9 1 1 15 4 28 +11
  2 1928 Bucaspor 11 8 2 1 22 8 25 +14
  3 Fatsa Belediyespor 11 6 3 2 11 8 20 +3
  4 Edirnespor 11 6 4 1 17 14 19 +3
  5 Ofspor 10 5 2 3 17 13 18 +4
  6 Arnavutköy Belediye 10 5 3 2 10 8 17 +2
  7 Artvin Hopaspor 11 5 5 1 18 22 16 -4
  8 Yeşilyurt Belediyespor 11 4 5 2 13 10 14 +3
  9 Belediye Derincespor 11 3 3 5 11 10 14 +1
  10 Nevşehir Belediyespor 11 4 5 2 12 12 14 0
  11 Çankaya FK 9 4 5 0 8 10 12 -2
  12 1877 Alemdağspor 11 3 5 3 14 20 12 -6
  13 Payasspor 11 2 6 3 13 17 9 -4
  14 Kızılcabölükspor 11 2 6 3 13 19 9 -6
  15 Antalya Kemerspor 11 1 6 4 10 18 7 -8
  16 Manisaspor 11 1 7 3 7 18 6 -11
  Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
   04/12/2020 Beşiktaş vs Kasımpaşa
   05/12/2020 Gençlerbirliği vs Alanyaspor
   05/12/2020 Göztepe vs Kayserispor
   05/12/2020 Konyaspor vs BB Erzurumspor
   05/12/2020 Yeni Malatyaspor vs Başakşehir FK
   05/12/2020 Galatasaray vs Hatayspor
   06/12/2020 Fatih Karagümrük vs Çaykur Rizespor
   06/12/2020 Antalyaspor vs MKE Ankaragücü
   06/12/2020 Denizlispor vs Fenerbahçe
   07/12/2020 Trabzonspor vs Sivasspor
  Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
   02/12/2020 Altay vs Giresunspor
   04/12/2020 Tuzlaspor vs İstanbulspor
   04/12/2020 Bursaspor vs Ümraniyespor
   05/12/2020 Giresunspor vs Eskişehirspor
   05/12/2020 Boluspor vs Altay
   05/12/2020 Menemenspor vs Bandırmaspor
   05/12/2020 Balıkesirspor vs Samsunspor
   06/12/2020 Altınordu vs Ankara Keçiörengücü
   06/12/2020 Adana Demirspor vs Akhisarspor
  Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
   03/12/2020 Bodrumspor vs Mamak FK
   03/12/2020 Eyüpspor vs Etimesgut Belediyespor
   03/12/2020 Karacabey Belediyespor vs Pendikspor
   03/12/2020 Kırklarelispor vs Kardemir Karabükspor
   03/12/2020 Kırşehir Belediyespor vs Sivas Belediyespor
   03/12/2020 Pazarspor vs Bayburt Özel İdare Spor
   03/12/2020 Sakaryaspor vs Elazığspor
   03/12/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Turgutluspor
   03/12/2020 Van Spor vs Serik Belediyespor
   03/12/2020 1922 Konyaspor vs Kastamonuspor
  Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
   02/12/2020 Arnavutköy Belediye vs Edirnespor
   02/12/2020 Artvin Hopaspor vs Kızılcabölükspor
   02/12/2020 Belediye Derincespor vs Antalya Kemerspor
   02/12/2020 Diyarbekirspor vs Ofspor
   02/12/2020 Manisaspor vs Fatsa Belediyespor
   02/12/2020 Payasspor vs Nevşehir Belediyespor
   02/12/2020 1877 Alemdağspor vs Yeşilyurt Belediyespor
   02/12/2020 1928 Bucaspor vs Çankaya FK
  HABER ARŞİVİ
  YUKARI