Türker Ertürk
  Güncelleme: 06-10-2020 17:22:00   06-10-2020 17:19:00

BÜYÜK RESMİN İÇİNDEKİ DAĞLIK KARABAĞ

BÜYÜK RESMİN İÇİNDEKİ DAĞLIK KARABAĞ

Azerbaycan’ıngüvenliği ve bekası,Azerbaycan’daki gelişmeler, Dağlık Karabağ’ın durumu ve Ermenistan işgali nedeniyle oluşan kaçkınlar konusuTürkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor. ÇünküTürkiye ve Azerbaycan’ın ilişkisi, karşılıklı çıkara ve güvene dayanması gereken iki devlet ilişkisinin çok ama çok ötesinde. Bu ilişkinin etnik, kültürel, tarihi ve duygusal boyutları da var. “Bir millet, iki devletiz” özlü sözü, sanırım bu ilişkinin derinliğini anlatmak için yeterde artar bile!

Bu nedenle 27 Eylül 2020’de Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait sivil yerleşim bölgelerine başlattığı saldırı ve sonrasında Azerbaycan’ın karşı saldırısı ile işgal altındaki bölgeleri işgalden kurtarmaya yönelik askeri harekâtı Türkiye’de büyük bir heyecan yarattı ve destek aldı.

Azerbaycan, İşgal Altındaki Topraklarını Kurtarıyor

Ermenistan, 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde bulunanHocalı’da büyük bir katliam yapmıştı. Daha sonra,Rusların desteği ile Dağlık Karabağ’ı işgal etmiş ve bu işgal sırasında yaklaşık olarak 20 bin Azerbaycan Türkü yaşamını kaybetmişti. Ayrıca işgal nedeniyle bir milyonu aşkın Azerbaycan Türkü evini barkını terk etmek zorunda kalmıştı.Ermenistan,1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, yaniyaklaşık olarak 28 yıldır Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal altında tutmaktaydı.

Bugün itibarıyla (6 Ekim 2020),Azerbaycan karşı taarruzunu başarıyla devam ettiriyor ve işgal altındaki topraklarını parça parça kurtarıyor. Kafkasya’da Azerbaycan ileErmenistan arasında başlayan ve daha geniş bir bölgeye yayılma tehlikesi de bulunan bu sıcak çatışmaya herkes kendi geçmişi, çıkarları ve planları açısından bakıyor ve pozisyon alıyor. Ama bu pozisyonlar gelişmelere göre değişebilir, değişiyor ve değişecektir. Bu nedenle; gerek Azerbaycan gerekse Türkiye bunun ayırdında olarak ve büyük resmi görerek adımlar atmalı ve nerede duracağını da iyi değerlendirmelidir.

Ruslar İçin Sorun Paşinyan’dır!

Rusya, ufak tefek çıkışlarını saymazsak tarihin derinliklerinden beri, hatta I.Petro’dan(1672-1725) itibaren süregelen emperyalist hedefleri için Ermeniler lehine Türkler ve Müslümanlar aleyhine sürdürdüğü istikrarlı tutumunda geçici bir değişiklik yapmıştır. Tabii ki Azerbaycan Türkünün ve bizim kara kaşımız kara gözümüz için değil!

Rusya için sorun;7 yıldır aktif siyaset yapan ve 2013’den önce gazeteci olan, hiçbir liderlik vasfına sahip olmayan Ermenistan Başbakanı NikolPaşinyan’dır. Paşinyan,SorosVakıfları’nın desteği ile manipüle edilen pahalılık ve zam karşıtı gösterilerle ortaya çıkarıldı, parlatıldı, muhalefet lideri ve halk kahramanı yapıldı, kitlesel protestolarla önceki BaşbakanSarkisyan istifa ettirildi ve sivil bir darbe ile 2018’de iktidara getirildi.

Amaç Paşinyan’ı Terbiye veya Alaşağı Etmektir

Paşinyan, Rusya ve Putinkarşıtı, ABD ve Batı yanlısıdır. Ermenistan,Paşinyan öncesinde kelimenin tam anlamıyla Rusya’nın uydusu idi.Paşinyan iktidara geldikten sonra Ermenistan’ı ABD’nin uydusu yapmaya çalıştı, icraatlarıyla ve söylemleriyle bu konuda epeyce birmesafe kat etti ve sonrasında haksız olarak işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’da kriz ve sıcakçatışma patlak verdi. Demem o ki; Rusya’nın görece geçici sessizliği bu yüzdendir. Amaç Paşinyan’ı terbiye etmek veya iktidardan alaşağı ederek Rus yanlısı bir iktidarın önünü açmaktır.

Putin liderliğindekiRusya; Azerbaycan’ın Türkiye’de ne anlama geldiğini, kitleler üzerinde büyük karşılığının olduğunu ve Türkiye’yi yöneten iktidarın halk desteğini her geçen gün kaybetmesi nedeni ile bu konuya balıklama daldığınıda bildiğinden şimdilik suskunluğunu koruyor. Çünkü Türkiye’yi tekrar dokuz oturak ABD’nin kucağına itmek istemiyor!

ABD Niye Sessiz?

ABD de şimdilik sessiz kalmaya devam ediyor, çünkü hesabıTürkiye’yi Rusya ile karşı karşıya getirmek ve koparmak! Zaten Türkiye ve Rusya işbirliği yapıyor olsalar daSuriye ve Libya’da karşı cephelerdeler! Türkiye ve Rusya bugüne kadar karşı karşıya oldukları halde aralarında sıcak çatışma ve kopuş yaşanmadıysa;bunu Putin’in bugüne kadar sürdürdüğüusta siyasette aramak lazım!

ABD için Azerbaycan Türkleriniküstürmemek de önemli! Çünkü bu gelişmeleri dikkatle izleyen İran Azerbaycan’ı var! İran’ın belki yarısı, belki yarısından biraz fazlası Türkçe konuşuyor ve Fars değil! ABD’ninİran’a yönelik rejim değişikliği operasyon planları içinde İran’ın bu fay hattı ve özellikle Tebriz başkentli Güney Azerbaycan çok önemli bir yere sahip! Ama ABD’nin sessizliği bir yere kadar sürer.Seçimler var ve Ermeni oyları önemli! ABD’nin kısmi rahatlığı da Rusya’nın belli bir kırmızı çizgiye kadar müsaade edeceği, onun ötesinde Azerbaycan’ın harekâtını engelleyeceği yönündeki değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Aksi takdirde aynıGürcistan gibi ErmenistandaRusya’dan tamamen kopar.

Azerbaycan Elini Çabuk Tutmak Zorunda!

O zaman Türkiye’nin desteğini alan Azerbaycanbu tarihi fırsatı ve konjonktürü iyi değerlendirmeli, elini çabuk tutmalı, belirlenen askeri hedefleri tamamen ele geçirmeli ve Dağlık Karabağ’ı işgalden tamamen kurtarmalı ama onun ötesine asla geçmemelidir. Yoksa haklıyken haksız duruma düşer!

İran da Azerbaycan’ın sürdürdüğü askeri harekâta kuşku ile bakmaktadır. Azerbaycan’ın İran’da yaşayan Azerbaycan Türkleri için cazibe merkezi olmasını istemez! Ayrıca;Azerbaycan Türkleri üzerinden gelişecek bir ayaklanmadan da korkmaktadır. Bunu din ve Caferilik potasında engellemeye çalışmaktadır.

Haklı Dava Kirletilmemeli!

Türkiye dikkatli olmak zorundadır! Çok sayıda cephede angaje pozisyondadır. Azerbaycan’a yardım etmelidir ama asla ve kat’aSuriye’den radikal unsurları Azerbaycan’a taşımak ve vekâleten savaştırmak gibi bir delilik yapmamalıdır. İhtimal vermem ama böyle bir seçenek Azerbaycan’ın haklı davasını kirletir, Rusya başta olmak üzere tüm dünyayı karşımıza alırızve harekâta rıza gösterengöreceli sessizlik de biter.

Ermenistan’ın haksız, hukuksuz işgaline karşı olmak, Ermenistan’ın bugüne kadarki politikalarını acımasızca eleştirmek, Azerbaycan’ın işgali sonlandırmak maksadıyla yürüttüğü askeri harekâta destek olmak başka şey,Ermenilere ve özellikle Ermeni kökenli vatandaşlarımıza düşmanlık yapmak başka şeydir ve asla kabul edilemez.

“Onlar Şii, Biz Sünni’yiz!”

Rusya ve Batı emperyalizmi, geçmişte bölgemizin kadim halklarından olan Ermenileri çıkarları için kullandı ve çok acı çekmelerine neden oldular. Bu yüzden Osmanlı da çok acı çekti,Azerbaycan Türküde!Ermenistan, zor bir coğrafyada bulunuyor. Doğusunda Azerbaycan,batısında iseTürkiye!Rusya’ya veya ABD’ye yaslanan, Türk düşmanlığından beslenen ve bunu ekonomik bir istismar aracı haline getiren ama Ermenistan’daki Ermenilerin yaşadığı zorluklardan bihaber ve duyarsız olanErmeni Diasporasına dayanarak bölgede barış ve refah içinde yaşamasıgerçekten zor. Doğru olan;Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile barışması, karşılıklı saygıya, güvene ve çıkara dayanan bir ilişki geliştirmesidir. Bunun kısa dönemde kolay olmadığını biliyorum. Ama üzerinde çalışmaya, enerji sarf etmeye ve hedef belirlemeye değer diye düşünüyorum.

Türkiye ile Azerbaycan’ı kardeş yapan, birbirine yaklaştıran ve “Bir millet, iki devlet” yaklaşımı içine sokan din değil,Türklük ve farklı lehçelerde de olsa aynı dili konuşuyor olmaktır. Eğer dinsel paradigma ile dünyaya bakıyorsanız; en liberali bile olsanız -ki Turgut Özal iktidarın dinsel radikalliğine kıyasla çok liberaldi ama Azerbaycan için “Onlar Şii, biz Sünni’yiz. O nedenle İran’a daha yakınlar”demişti-bu dinsel bakış açısı sadece Türkleri bölüp parçalamaz, insanlığı da bölüp parçalar! Tarih, bunun yadsınamaz kanıtlarıyla doludur!

İşgal ve Savaş Bitsin, Kafkaslara Barış Gelsin!

Siyasi iktidarın her konuda olduğu gibi Azerbaycan konusunda da ciddi bir politikası yoktu ve hala yok. Azerbaycan’ı destekliyor olması olumludur ama bu konuda sicili de bozuktur. Batı istedi diye Ermeni açılımı yapılması, 2009’da sözde soykırım iddiasından vazgeçmeyeceklerini ve Dağlık Karabağ işgaline son vermeyeceklerini söyledikleri halde Ermenistanile protokollerin imzalanması, Bursa’da oynanan Türkiye-Ermenistan futbol maçında, Azerbaycan bayraklarının stadyuma alınmaması konuları belleklerde tazeliğini hala korumaktadır.

Objektif bir değerlendirme yapmaya çalışmış olsam da sonunda ben de tarafım. AynenAtatürk’ün ve laik, demokratik, hukuk devleti ilkeleri üzerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafında olduğum gibi Azerbaycan’ın da yanındayım. Zaten, bu duruşum nedeniyle 2016’da,Azerbaycan Dede Korkut Milli Vakfı tarafından Türk Dünyasının gelişimi ve tanıtılmasındaki faaliyetlerim nedeniyle General Gazi Aslanov Altın Şeref Madalyası ve2017’de de Azerbaycan’ın bütünlüğü, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan tarafından haksız şekilde işgal edilmesine karşı yeniden özgürlüğe kavuşması için Karabağ halkının haklı sesinin dış ülkelerde yakından duyurulmasına dair yaptığım katkılar nedeniyle Vatan Evladı Altın Şeref Madalyası ile ödüllendirildim.

Ayrıca bugün Azerbaycan’da görev yapan ve savaşan, komutanlığını ve öğretmenliğini yaptığım çok sayıda Azerbaycan Türkü subay da var! Hepsinin ebedi başkomutanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu biliyorum ve onlara başarılar diliyorum. Karabağ, Azerbaycan’ındır! İşgal ve savaş bir an önce bitsin, Kafkaslara barış gelsin!

  Bu yazı 3681 defa okunmuştur.
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
BİZİ TAKİP EDİN
 • Tüm Anketler
  Web sitemize Beğendinizmi?
  ŞANS OYUNLARI
  PUAN DURUMU
  Takım O G M B A Y P AV
  1 Trabzonspor 13 10 0 3 27 11 33 +16
  2 Hatayspor 13 8 3 2 23 10 26 +13
  3 Konyaspor 13 7 1 5 21 10 26 +11
  4 Alanyaspor 14 7 4 3 20 22 24 -2
  5 Fenerbahçe 13 7 4 2 19 16 23 +3
  6 Fatih Karagümrük 13 6 3 4 21 16 22 +5
  7 Başakşehir FK 14 7 6 1 20 16 22 +4
  8 Galatasaray 13 6 4 3 19 17 21 +2
  9 Adana Demirspor 14 5 4 5 20 18 20 +2
  10 Beşiktaş 14 6 6 2 21 21 20 0
  11 Antalyaspor 14 5 6 3 18 20 18 -2
  12 Altay 14 5 7 2 18 21 17 -3
  13 Giresunspor 14 4 6 4 12 12 16 0
  14 Kayserispor 14 4 6 4 18 22 16 -4
  15 Gaziantep FK 13 4 6 3 14 19 15 -5
  16 Sivasspor 13 2 4 7 16 15 13 +1
  17 Yeni Malatyaspor 13 4 9 0 12 23 12 -11
  18 Göztepe 13 2 7 4 12 19 10 -7
  19 Kasımpaşa 14 2 8 4 13 21 10 -8
  20 Çaykur Rizespor 14 3 10 1 12 27 10 -15
  Takım O G M B A Y P AV
  1 Ümraniyespor 12 8 1 3 21 7 27 +14
  2 MKE Ankaragücü 13 8 2 3 22 9 27 +13
  3 Eyüpspor 14 8 3 3 24 18 27 +6
  4 Bandırmaspor 13 8 4 1 21 10 25 +11
  5 BB Erzurumspor 12 8 3 1 20 13 25 +7
  6 İstanbulspor 13 6 5 2 22 18 20 +4
  7 Tuzlaspor 12 6 4 2 14 10 20 +4
  8 Kocaelispor 13 6 5 2 13 14 20 -1
  9 Samsunspor 13 5 4 4 18 18 19 0
  10 Adanaspor 14 5 6 3 16 18 18 -2
  11 Menemenspor 13 5 6 2 18 23 17 -5
  12 Gençlerbirliği 13 5 6 2 14 19 17 -5
  13 Boluspor 13 4 5 4 16 15 16 +1
  14 Denizlispor 13 4 6 3 13 18 15 -5
  15 Bursaspor 13 4 7 2 17 21 14 -4
  16 Manisa FK 14 4 8 2 15 21 14 -6
  17 Keçiörengücü 12 3 8 1 11 18 10 -7
  18 Altınordu 13 3 9 1 13 26 10 -13
  19 Balıkesirspor 13 2 10 1 9 21 7 -12
  Takım O G M B A Y P AV
  1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
  2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
  3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
  4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
  5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
  6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
  7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
  8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
  9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
  10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
  11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
  12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
  13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
  14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
  15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
  16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
  17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
  18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
  19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
  20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
  Takım O G M B A Y P AV
  1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
  2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
  3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
  4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
  5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
  6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
  7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
  8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
  9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
  10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
  11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
  12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
  13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
  14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
  15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
  16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
  Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
   28/11/2021 Gaziantep FK vs Konyaspor
   28/11/2021 Fatih Karagümrük vs Trabzonspor
   28/11/2021 Sivasspor vs Hatayspor
   28/11/2021 Yeni Malatyaspor vs Galatasaray
   29/11/2021 Göztepe vs Fenerbahçe
   03/12/2021 Kasımpaşa vs Beşiktaş
   04/12/2021 Alanyaspor vs Sivasspor
   04/12/2021 Trabzonspor vs Adana Demirspor
   04/12/2021 Galatasaray vs Altay
   05/12/2021 Kayserispor vs Antalyaspor
  Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
   28/11/2021 Keçiörengücü vs Ümraniyespor
   28/11/2021 Altınordu vs MKE Ankaragücü
   29/11/2021 Tuzlaspor vs BB Erzurumspor
   04/12/2021 Bandırmaspor vs Gençlerbirliği
   04/12/2021 BB Erzurumspor vs İstanbulspor
   04/12/2021 Adanaspor vs Tuzlaspor
   05/12/2021 Manisa FK vs Kocaelispor
   05/12/2021 Ümraniyespor vs Boluspor
   05/12/2021 Altınordu vs Samsunspor
  Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
   05/12/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Adıyaman FK
   05/12/2021 Bodrumspor vs Hekimoğlu Trabzon
   05/12/2021 Çorum FK vs İnegölspor
   05/12/2021 Etimesgut Belediyespor vs Somaspor
   05/12/2021 Kahramanmaraşspor vs Diyarbekir Spor
   05/12/2021 Sarıyer vs Niğde Anadolu FK
   05/12/2021 Serik Belediyespor vs Ergene Velimeşe
   05/12/2021 Sivas Belediyespor vs Afjet Afyonspor
   05/12/2021 Van Spor FK vs Ankaraspor
   06/12/2021 Turgutluspor vs Sakaryaspor
  Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
   28/11/2021 Hendek Spor vs Batman Petrolspor
   28/11/2021 Kahta 02 Spor vs Bursa Yıldırımspor
   28/11/2021 Karaman Belediyespor vs Artvin Hopaspor
   28/11/2021 Nevşehir Belediyespor vs Arnavutköy Belediye
   28/11/2021 Osmaniyespor FK vs Erbaaspor
   28/11/2021 Sancaktepe FK vs Fatsa Belediyespor
   28/11/2021 1954 Kelkit Bld.Spor vs Başkent Gözgözler Akademi FK
   04/12/2021 Başkent Gözgözler Akademi FK vs Çatalcaspor
   04/12/2021 Bursa Yıldırımspor vs Nevşehir Belediyespor
  HABER ARŞİVİ
  GAZETEMİZ
  YUKARI